Choose the type of property

manželé Steinerovi

manželé Steinerovi

Prostřednictvím pana Kocourka jsme prodávali byt a zároveň kupovali dům. S panem Kocourkem jsme se seznámili při prohlídce domu, o který jsme měli zájem a jehož prodej pan Kocourek zprostředkovával. Vzhledem k vynikajícímu dojmu, který na nás pan Kocourek udělal při prohlídce domu, jsme se rozhodli oslovit jej s žádostí, zda by zprostředkoval též prodej našeho bytu. S panem Kocourkem jsme tedy zároveň řešili dvě transakce, prodej bytu a koupi domu, které byly vzájemně provázané. Díky naprosté profesionalitě, preciznosti a skvělému přístupu pana Kocourka vše dopadlo perfektně, bez jakýchkoliv zádrhelů. Pan Kocourek je vždy pečlivě připraven, o nemovitosti si zjišťuje veškeré potřebné informace, jím uskutečňované prohlídky nemovitosti jsou naprosto vyčerpávající. Rovněž smlouvy od pana Kocourka, resp. od spolupracujícího advokáta, jsou připravené pečlivě, zohledňující individuální okolnosti jednotlivých případů. Práva a povinnosti stran ve smlouvách jsou naprosto vyvážená, ve smlouvách nebylo třeba provádět žádné revize. K tomu všemu je i vystupování pana Kocourka velmi příjemné. Pan Kocourek je pro nás realitní Bůh! Pokud budeme v budoucnu řešit jakékoli realitní záležitosti, obrátíme se rovnou na pana Kocourka.

Back to Reference HP